educación ambiental

A labor das abellas:
imprescindible para o medio no que vivimos

A súa labor como polinizadoras favorece e protexe a biodiversidade do planeta